தொடர்பாளர்கள்

Wednesday, October 21, 2009

இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம் அமைப்போம்

இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம் அமைப்போம் எனும் திட்டத்தின் அடிப்படையில் அரிய தமிழ் நூல்களை நாம் இங்கு அறிமுகம் செய்கின்றோம். இந்நூல்களைப் படிப்பதன் வாயிலாக நாம் நமது இனம் மொழி பண்பாடு கலை நாகரிகம் முதலானவற்றைத் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும். வாங்கிப் படியுங்கள். இயன்றால் தமிழ்ப் பள்ளிக் கூடங்களுக்கு வாங்கி அன்பளிப்பு செய்யுங்கள். நூல்களின் விலைகள் மலேசிய வெள்ளியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அடுத்த இடுகையில் இவற்றைக் காண்க. அஞ்சல் செலவு தனி.

மேல் விளத்தங்களுக்கு கீழ்க் காணும் தொலைப்பேசி எண்ணுக்குத் தொடர்பு கொள்க. 016 3262479 (மலேசியா) மின்னஞ்சல் muthanmozhi@yahoo.com.my

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget