தொடர்பாளர்கள்

Monday, June 29, 2009


ஈழ நிலவரங்கள் பற்றிய உண்மை செய்திகளை அறிய இந்த வலைப்பூவினைக் காண்க.http://meivilampi.blogspot.com/விடுதலை ஒன்றே உயிர் மூச்சு


நண்பர்களே! மெய்விளம்பி எனும் ஒரு வலைப்பூ புதிதாகப் பூத்துள்ளது. இந்த வலைப்பூ மறைக்கப்பட்ட தமிழர் நியாயங்களையும் களையெடுக்கப்பட வேண்டிய துரோக முகங்களையும் வெளிக்கொணரவே பூத்துள்ளது.

நீங்களும் இந்த உண்மைகளை மெய்விளம்பி மூலம் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.


நன்றி

மெய்விளம்பி - விடுதலை ஒன்றே உயிர் மூச்சுNo comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget