தொடர்பாளர்கள்

Monday, June 15, 2009

கடந்த ௨௪ .0௫ .௨௦௦௯ (24.05.2009) ஆம் நாள் மலேசியாவில் பத்துமலை முருகன் திருத்தலத்தில் நடைபெற்ற தமிழீழ ஆதரவு பேரணியில் மலேசிய தமிழ் நெறிக் கழகத் தேசியத் தலைவர் இரா .திருமாவளவன் அவர்களின் உணர்ச்சி மிகு பேச்சு. இங்கே சொடுக்கவும் .
http://youtube.com/user/TamilEelamme

No comments:

Post a Comment