தொடர்பாளர்கள்

Sunday, August 16, 2009

பழ.. நெடுமாறன் ஐயா மலேசிய நிகழ்வுகள் விளத்தம்

பழ.. நெடுமாறன் ஐயா மலேசிய நிகழ்வுகள் விளத்தம்

05.09. 2009 காலை 11.00 மணிக்கு செய்தியாளர் கூட்டம்

06. .09.. 2009 பிற்பகல் 2.30 மணி சோமா அரங்கம் தலைநகர்.
இர.ந.வீரப்பனார் நினைவெழுச்சி விழா

07. 09. 2009 இரவு 7.30 மணிக்கு பந்திங் நகர்

08. 09. 2009 பிற்பகல் 2.00 மணி டத்தோசிறி சாமிவேலனார் சந்திப்பு
இரவு 7.30 மணிக்கு கிள்ளான் நிகழ்வு

09. 09. 2009 சுங்கைப் பட்டாணி நிகழ்வு

10. 09. 2009 ஈப்போ நிகழ்வு

11. 09. 2009 ஊத்தான் மெலிந்தாங் நிகழ்வு

12. 09. 2009 கேமரன் மலை இரவு 7.30

13. 09. 2009 தலைநகர் நிகழ்வு

14. 09. 2009 சொகூர் நிகழ்வு

கூடிய விளத்தங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget