தொடர்பாளர்கள்

Thursday, August 19, 2010

பர்மிய சன்மார்க்க சங்கத் தலைவர் வள்ளலார் பற்றாளர் ஐயா சிவராமன் அவர்களுடன் ஓர் அரிய சந்திப்பு...
பர்மிய தமிழ்த் தலைவர் வள்ளலார் சன்மார்க்க சங்க அமைப்பாளர் சிவராமன் அவர்களை மலேசியத் தமிழ் நெறிக் கழகம் வரவேற்றுச் சிறப்பு செய்தது..No comments:

Post a Comment