தொடர்பாளர்கள்

Wednesday, August 18, 2010

மலேசியாவில் சொல்லாய்வறிஞர் அரசேந்திரனார் தொடர்நிகழ்வு 3

தலைநகர் சோமா அரங்கத்தில் அரசேந்திரனார் உரை
நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தோர்

தான்சிறி குமரனும் திருமாவளவனும்


அரசேந்திரனார் உரை

திருமாவளவன் தலைமை உரை


திரு இளஞ்செழியன் வரவேற்புரை

செல்வி அருள்விழி நிகழ்வினை வழிநடத்துகிறார்.


பாரித்புந்தாரில் திரு முருகையன்

பாரித்புந்தார் நிகழ்வில் திரு தமிழ்ச் செல்வன் குடும்பத்தாருடன் அரசேந்திரன்

அரசேந்திரனார் உரை
No comments:

Post a Comment