தொடர்பாளர்கள்

Saturday, December 31, 2011

இரா.திருமாவளவன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை பாகம் ௧ காணொளி காண்க.

கிள்ளான் திருக்குறள் மன்ற ஏற்பாட்டில் நிகழ்த்தப் பட்ட திருக்குறள் விழாவில் மலேசியத் தமிழ் நெறிக் கழகத் தேசியத் தலைவர் இரா.திருமாவளவன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை பாகம் ௧ காணொளி காண்க.

No comments:

Post a Comment