தொடர்பாளர்கள்

Wednesday, September 30, 2009

தமிழகப் பெருந்தலைவர் ஐயா பழ . நெடுமாறன் அவர்களின் மலேசிய சுற்றுச் செலவில் எடுக்கப் பெற்ற காட்சிகள்

திரு இளஞ்செழியன் குடும்பத்தாருடன் ஐயா

திரு முனியாண்டி குடும்பத்தாருடன் ஐயா

திருமாவளவன் குடும்பத்தாருடன் ஐயா

திரு முரளி குடும்பத்தாருடன் ஐயா

தமிழ் நெறிக் கழக தேசிய உதவித் தலைவரும் பொதுச் செயலரும்

தேசியப் பொருளர் தமிழ் வாணன் குடும்பத்தாருடன் ஐயா


நெடுமாறன் ஐயாவுடன் செல்வம் குடும்பத்தினர்.

செல்வன் அருளாளன் வழங்கும் மறவர் படைதான் தமிழ்ப் படை

எனும் பாடல்


டத்தோசிரி சாமிவேலு அவர்களுடன் ஐயா


ஐயா அவர்களுடன் திரு குணா குடும்பத்தினர்

ஐயா அவர்களுடன் தமிழழகன் குடும்பத்தினர்

ஐயா அவர்கள் உரை நிகழ்த்துகிறார்.

நீலாய் தெள்ளியர் ஒன்றிய அமைப்பினருடன் ஒரு சந்திப்பு.

தமிழகப் பெருந்தலைவர் ஐயா பழ . நெடுமாறன் அவர்களின் மலேசிய சுற்றுச் செலவில் எடுக்கப் பெற்ற சில காட்சிகளைக் காண்க.

No comments:

Post a Comment